RIVM
Geluid

Doel en gebruik

Via deze site kan een indicatie worden verkregen van de geluidkwaliteit in uw woonomgeving. De geluidkwaliteit is gebaseerd op een indeling in klassen van 5 dB van de totale gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, windturbines en industrie. De informatie is gericht op mensen die geluidkwaliteit belangrijk vinden en daarvan een eerste indruk willen hebben bij vestiging of verhuizing binnen een bepaalde gemeente of bij het zoeken naar stille recreatiemogelijkheden. Na het invoeren van een postcode met huisnummer wordt de bijbehorende geluidbelasting uit de onderliggende geluidkaart opgezocht en wordt een plattegrond van de geselecteerde locatie getoond. De indicatie van geluidkwaliteit heeft betrekking op de situatie buitenshuis. Een slechte of zeer slechte geluidkwaliteit buitenshuis hoeft niet noodzakelijk ook binnenshuis op te treden. Goed geïsoleerde woningen of woningen met een stille gevel kunnen voldoende bescherming bieden.

Door punten op de plattegrond aan te klikken kan ook de geluidkwaliteit in de omgeving van het adres worden gevonden.

De kwaliteitsindicatie kan niet worden gebruikt in het kader van normtoetsing en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De indicatie kan afwijken van de waarde die bij een meer uitgebreid onderzoek ter plaatse zou worden vastgesteld. Voor een nauwkeurige bepaling van de geluidbelasting ter plaatse en het toetsen daarvan aan wettelijke normen is altijd een lokaal akoestisch onderzoek nodig door een daartoe gekwalificeerd bureau.